Makreel vissen

In de zomermaanden, wanneer de Makreel richting de kust trekt om kuit te schieten, is het voor de sportvisser het ideale moment om achter ze aan te gaan. De Sprot die zich langs de kustlijn bevindt wordt door deze grote scholen makreel opgejaagd en naar het wateroppervlak gedwongen. Doordat dit gebeurt zien de zeemeeuwen de Sprot en gaan ze er ook op jagen. Dit is het signaal voor de schipper om er achter aan te gaan. D.m.v. moderne apparatuur hebben we de scholen met zeemeeuwen snel gevonden.  Mocht het zo zijn dat we uitgevaren zijn en er zijn op dat moment nergens duikende meeuwen om achter aan te gaan dan is dat geen probleem, er zijn dan nog genoeg andere methodes om de vis op te sporen.

De normale opstaptijd voor Makreelvissen is 07:00, maar het liefst 6:30 aanwezig zijn op het schip zodat we direct kunnen afvaren. Het tijdstip waarop we terug zijn in de haven kunnen we niet precies voorspellen, dit is afhankelijk van de visvangst. Mocht het zijn dat alle klanten voldaan zijn van de vis keren we eerder terug. Mocht het zo zijn dat er minder gevangen wordt blijven we langer weg om toch nog te zorgen dat iedereen zijn visje vangt.